• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Objednávka 6/2023 čistiace prostriedky 22,18 s DPH 03.02.2023 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Veronika Ondrlová sekretárka 27.02.2023
   Objednávka 18/2021 kontrola prasknutého potrubia 84,00 s DPH 19.05.2021 PROFIT vodoinštalačné práce Jozef Kvočkuliak Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Veronika Ondrlová sekretárka 31.05.2021
   Objednávka 56/2019 termos 5l 223,20 s DPH 10.09.2019 GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský hospodárka 08.10.2019
   Faktúra 121/2019 xerox papier 360,00 s DPH 44/2019 02.07.2019 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 09.07.2019 11.07.2019
   Faktúra 110/2019 elektrina 604,88 s DPH 6/2018 17.06.2019 Bukóza Energo, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 21.06.2019 11.07.2019
   Faktúra 111/2019 elektrina 86,76 s DPH 6/2018 17.06.2019 Bukóza Energo, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 21.06.2019 11.06.2019
   Faktúra 113/2019 deratizácia 195,36 s DPH 41/2019 24.06.2019 DE-AQUA, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 26.06.0209 11.07.2019
   Faktúra 114/2019 telefón mobil 26,99 s DPH 10/2017 24.06.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 26.06.2019 11.07.2019
   Faktúra 115/2019 potraviny 118,56 s DPH 42/2019 26.06.2019 Ing. Katarína Markovičová KAMA II Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 08.07.2019 11.07.2019
   Faktúra 116/2019 popisovače 130,00 s DPH 40/2019 01.07.2019 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 08.07.2019 11.07.2019
   Faktúra 87/2019 čistiace prostriedky 15,91 s DPH 39/2019 17.07.2019 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 08.07.2019 11.07.2019
   Faktúra 118/2019 telefón mobil 30,48 s DPH 8/2017 01.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 08.07.2019 11.07.2019
   Faktúra 119/2019 telefón mobil 26,99 s DPH 9/2017 01.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 08.07.2019 11.07.2019
   Faktúra 120/2019 telefón mobil 10,55 s DPH 11/2017 01.07.2019 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 08.07.2019 11.07.2019
   Faktúra 123/2019 čistiace prostriedky 231,95 s DPH 45/2019 03.07.2019 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 09.07.2019 11.07.2019
   Faktúra 122/2019 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 03.07.2019 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 09.07.2019 11.07.2019
   Faktúra 108/2019 deratizácia 55,20 s DPH 33/2019 12.06.2019 DE-AQUA, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 14.06.0209 11.07.2019
   Faktúra 124/2019 obedy študenti 2 030,70 s DPH 3/2018 03.07.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 09.07.2019 11.07.2019
   Faktúra 125/2019 obedy zamestnanci 600,48 s DPH 3/2018 03.07.2019 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 09.07.2019 11.07.2019
   Faktúra 126/2019 poistenie zodpovednosti 272,08 s DPH 24/2015 04.07.2019 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu RNDr. Vasil Dorovský riaditeľ školy 09.07.2019 11.07.2019
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1849