• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 /2014 Stravné poukážky 1 600.00 bez DPH 03.10.2014 11.10.2014 03.10.2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 08.01.2015
   VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Dodávka elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie do odberných miest verejného obstarávateľa za obdobie trvania zmluvy od 01. 06. 2014 do 31. 05. 2016 16 940,00 bez DPH 22.04.2014 12.05.2014 23.04.2014
   Faktúra 95/2022 obedy žiaci 2 552.20 s DPH 3/2020 07.06.2022 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.06.2022 08.06.2022
   Faktúra 103/2022 telefón mobil 25,00 s DPH 17/2019 23.06.2022 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 29.06.2022 27.06.2022
   Faktúra 102/2022 hroty proti vtákom 307,20 s DPH 34/2022 20.06.2022 DE-AQUA, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 23.06.2022 20.06.2022
   Faktúra 101/2022 aSc agenda komplet 599,00 s DPH 40/2022 14.06.2022 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 20.06.2022 17.06.2022
   Objednávka 40/2022 aSc agenda komplet 599,00 s DPH 13.06.2022 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 17.06.2022
   Objednávka 39/2022 vypožičanie kostýmov 15,00 s DPH 13.06.2022 Dagmar Zádorová Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 17.06.2022
   Faktúra 100/2022 čistiace prostriedky 16,20 s DPH 38/2022 13.06.2022 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 20.06.2022 13.06.2022
   Objednávka 38/2022 čistiace prostriedky 16,20 s DPH 08.06.2022 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 13.06.2022
   Faktúra 99/2022 elektrina 17,77 s DPH 10/2020 10.06.2022 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 15.06.2022 10.06.2022
   Faktúra 98/2022 elektrina -108,84 s DPH 10/2020 10.06.2022 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 12.07.2022 10.06.2022
   Faktúra 97/2022 telefón, pevná linka 55,32 s DPH 16/2011, 1/2020 08.06.2022 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.06.2022 08.06.2022
   Faktúra 96/2022 obedy zamestnanci 736,76 s DPH 3/2020 07.06.2022 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.06.2022 08.06.2022
   Faktúra 94/2022 nafta 153,80 s DPH 28/2008 07.06.2022 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 13.06.2022 08.06.2022
   Faktúra 105/2022 stavebné práce 55 215.31 s DPH 11/2021 23.06.2022 MIPE Invest, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 28.10.2022 27.06.2022
   Faktúra 93/2022 voda 1 184.71 s DPH 12/2006 06.06.2022 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.06.2022 06.06.2022
   Faktúra 92/2022 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 02.06.2022 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 07.06.2022 02.06.2022
   Faktúra 91/2022 čistiace prostriedky 85,03 s DPH 37/2022 02.06.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.06.2022 02.06.2022
   Faktúra 90/2022 toaletný papier 158,76 s DPH 36/2022 02.06.2022 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 03.06.2022 02.06.2022
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1849