• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Faktúra 77/2024 oprava ohrevného telesa 88,80 s DPH 33/2024 22.05.2024 Igor Lamoš Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 24.05.2024
   Objednávka 33/2024 oprava ohrevného telesa 88,80 s DPH 21.05.2024 Igor Lamoš Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 27.05.2024
   Faktúra 76/2024 čistiace prostriedky 26,41 s DPH 32/2024 13.05.2024 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.05.2024 24.05.2024
   Faktúra 75/2024 obedy dotácia 972,90 s DPH 7/2023 13.05.2024 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.05.2024 13.05.2024
   Faktúra 74/2024 obedy zamestnanci 1 189.48 s DPH 7/2023 13.05.2024 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.05.2024 13.05.2024
   Faktúra 73/2024 obedy žiaci 5 109.60 s DPH 7/2023 13.05.2024 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.05.2024 13.05.2024
   Faktúra 72/2024 plyn vyúčtovanie 5 209.92 s DPH 1/2023 13.05.2024 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 14.05.2024 13.05.2024
   Objednávka 32/2024 čistiace prostriedky 26,41 s DPH 09.05.2024 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 27.05.2024
   Faktúra 71/2024 telefón mobil 45,50 s DPH 2,3,4,/2023 07.05.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.05.2024 10.05.2024
   Faktúra 70/2024 zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 07.05.2024 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.05.2024 10.05.2024
   Faktúra 69/2024 nafta 107,99 s DPH 28/2008 07.05.2024 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.05.2024 10.05.2024
   Faktúra 68/2024 telefón, pevná linka 41,11 s DPH 16/2011 06.05.2024 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.05.2024 09.05.2024
   Faktúra 65/2024 servítky, tekuté mydlo 311,76 s DPH 29/2024 06.05.2024 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.05.2024 09.05.2024
   Faktúra 66/2024 toaletný papier 281,88 s DPH 30/2024 06.05.2024 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.05.2024 09.05.2024
   Faktúra 67/2024 čistiace prostriedky 104,28 s DPH 31/2024 06.05.2024 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 10.05.2024 09.05.2024
   Objednávka 31/2024 čistiace prostriedky 104,28 s DPH 03.05.2024 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 09.05.2024
   Objednávka 29/2024 servítky, tekuté mydlo 311,76 s DPH 03.05.2024 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 09.05.2024
   Objednávka 30/2024 toaletný papier 281,88 s DPH 03.05.2024 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 09.05.2024
   Faktúra 64/2024 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 02.05.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 06.05.2024 02.05.2024
   Faktúra 63/2024 revízia hasiacich prístrojov 390,06 s DPH 28/2024 02.05.2024 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 06.05.2024 02.05.2024
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1810