• Zmluvy a faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
   Faktúra 61/2024 verejné obstarávanie na elektrinu 660,00 s DPH 16/2024 18.04.2024 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 18.04.2024
   Faktúra 60/2024 čistiace prostriedky 29,31 s DPH 27/2024 17.04.2024 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 17.04.2024
   Objednávka 27/2024 čistiace prostriedky 29,31 s DPH 16.04.2024 Jaroslava Demáčková - DEMRO Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 17.04.2024
   Faktúra 58/2024 nafta 108,12 s DPH 28/2008 10.04.2024 TANKER, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 15.04.2024 15.04.2024
   Faktúra 56/2024 obedy zamestnanci 1 061.10 s DPH 7/2023 10.04.2024 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 12.04.2024 15.04.2024
   Faktúra 57/2024 obedy dotácia 915,40 s DPH 7/2023 10.04.2024 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 12.04.2024 15.04.2024
   Faktúra 55/2024 obedy žiaci 4 527.16 s DPH 7/2023 10.04.2024 Školská jedáleň pri Gymnáziu V.Paulinyho-Tótha Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 12.04.2024 15.04.2024
   Faktúra 59/2024 telefón mobil 45,50 s DPH 2,3,4,/2023 08.04.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 15.04.2024 15.04.2024
   Faktúra 54/2024 čistiace prostriedky 115,66 s DPH 24/2024 05.04.2024 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.04.2024 15.04.2024
   Faktúra 53/2024 servítky, tekuté mydlo 311,98 s DPH 26/2024 05.04.2024 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.04.2024 15.04.2024
   Faktúra 52/2024 toaletný papier 281,88 s DPH 25/2024 05.04.2024 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.04.2024 15.04.2024
   Faktúra 51/2024 poistenie stavby 187,91 s DPH 25/2015 04.04.2024 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.04.2024 04.04.2024
   Objednávka 24/2024 čistiace prostriedky 115,66 s DPH 04.04.2024 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 16.04.2024
   Objednávka 25(2024 toaletný papier 281,88 s DPH 04.04.2024 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 16.04.2024
   Objednávka 26/2024 servítky, tekuté mydlo 311,98 s DPH 04.04.2024 BUTTON, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka 16.04.2024
   Faktúra 50/2024 telefón, pevná linka 41,68 s DPH 16/2011 04.04.2024 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.04.2024 04.04.2024
   Faktúra 49/2024 odstránenie nedostatkov odbornej prehliadky el. zariadenia 1 373.11 s DPH 15/2024 04.04.2024 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.04.2024 04.04.2024
   Faktúra 48/2024 zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 04.04.2024 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 09.04.2024 04.04.2024
   Faktúra 45/2024 poistenie HM+elektronika 154,55 s DPH 23/2015 03.04.2024 Generali Poisťovňa, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.04.2024 04.04.2024
   Faktúra 47/2024 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 03.04.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.04.2024 04.04.2024
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1788