• Zmluvy a faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Faktúra 19/2021 stravné lístky 2 431,72 s DPH 6/2021 02.03.2021 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
  Faktúra 18/2021 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 02.03.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
  Faktúra 17/2021 telefón mobil 10,07 s DPH 11/2019 02.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
  Faktúra 16/2021 telefón mobil 32,00 s DPH 18/2019 02.03.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
  Objednávka 6/2021 stravné lístky 2 431,72 s DPH 02.03.2021 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 15/2021 nabíjacia batéria 12,00 s DPH 5/2021 23.02.2021 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
  Objednávka 5/2021 nabíjacia batéria 12,00 s DPH 22.02.2021 NGC.sk,s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 14/2021 telefón mobil 13,12 s DPH 17/2019 19.02.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 23.02.2021
  Faktúra 13/2021 vyúčtovanie elektriny 17,40 s DPH 10/2020 15.02.2021 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
  Faktúra 12/2021 vyúčtovanie elektriny 215,27 s DPH 10/2020 15.02.2021 RIGHT POWER, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy
  Faktúra 11/2021 telefón mobil, pevná 50,33 s DPH 16/2011, 1/2020 08.02.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 11.02.2021
  Faktúra 10/2021 funkcia technika PO a činnosti BTS 60,00 s DPH 18/2009 03.02.2021 LIVONEC SK, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.02.2021
  Faktúra 9/2021 stravné lístky 2 951.50 s DPH 4/2021 02.02.2021 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.02.2021
  Faktúra 8/2021 výkon zodpovednej osoby 44,00 s DPH 17/2018 02.02.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.02.2021
  Faktúra 7/2021 telefón mobil 32,00 s DPH 18/2019 02.02.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.02.2021
  Faktúra 6/2021 telefón mobil 10,00 s DPH 11/2019 02.02.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 05.02.2021
  Objednávka 4/2021 stravné lístky 2 951,50 s DPH 02.02.2021 Ticket Service, s.r.o. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Faktúra 5/2021 telefón mobil 2,00 s DPH 17/2019 21.01.2021 Slovak Telekom, a.s. Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Ing. Martina Lojdová riaditeľ školy 28.01.2021
  Objednávka 3/2021 verejné obstarávanie dodávky plynu s DPH 19.01.2021 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  Objednávka 2/2021 verejné obstarávanie stravovacích služieb s DPH 19.01.2021 IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Iveta Mihalková hospodárka
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/772