Udalosti v šk.r. 2016-17

Navigácia

 • Deň otvorených dverí v BGMH 23. novembra 2017

  Vážení rodičia a milí uchádzači o štúdium na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu!

                  Hovorí sa, že je lepšie „jedenkrát vidieť ako dvakrát počuť“. Aj to je dobrý dôvod pre návštevu BGMH 23. novembra 2017 (štvrtok). V tento deň sa dvere školy pre vás otvoria, aby ste mohli nazrieť do učební a ďalších priestorov nášho gymnázia.

                  S cieľom umožniť každému návštevníkovi štandardné „nazeranie“ sme pripravili prihlasovanie na Deň otvorených dverí cez elektronickú registráciu. Prihlasovací formulár nájdete na konci textu.

                  V prípade problémov pri registrácii nás môžete kontaktovať na openday@gbas.sk.

  Vzhľadom na očakávaný vyšší počet návštevníkov, z dôvodu obmedzených priestorových možností budovy a zabezpečenia plnohodnotného programu organizujeme Deň otvorených dverí  so začiatkom o 8:00 hod program A a so začiatkom o 10:20 hod program B. Obidva programy sú obsahom rovnaké:

  • otvorené hodiny
  • pretestovanie
  • dopoludnie s riaditeľom školy. 

   

  Program A so začiatkom o 8:00 hod

  8:00 – 8:30          registrácia prihlásených účastníkov

  8:30 – 10:20        otvorené hodiny

  10:40 – 11:50     pretestovanie  

  Program B so začiatkom o 10:20 hod

  10:20 – 10:40     registrácia prihlásených účastníkov

  10:40 – 12:30     otvorené hodiny

  12:40 – 13:50     pretestovanie

   

                  V aktivite „otvorené hodiny“ návštevníci v skupine do 16 členov sa v sprievode prefekta zúčastnia 3 rôznych vyučovacích hodín. Každá hodina bude trvať 30 minút. Na vyučovacej hodine budete môcť nielen sledovať vyučovací proces, ale sa aj aktívne zúčastniť a položiť otázky vyučujúcemu alebo žiakom. Medzi vyučovacími hodinami bude 10-minútová prestávka.

                  Aktivita „pretestovanie“  je určená uchádzačom o štúdium na BGMH a cieľom je získať konkrétnu predstavu o forme a obsahu a vyskúšať si náročnosť testu z  prijímacích skúšok 2017.

                  „Dopoludnie s riaditeľom školy“ je otvorené neformálne stretnutie návštevníkov
  s riaditeľom BGMH a jeho hosťami – zástupcami zainteresovaných strán, ktorí budú prezentovať nielen proces prijímacieho konania ale aj všetko, čo je spojené s 5-ročným štúdiom a životom v BGMH formou neformálnych rozhovorov a odpoveďami na vaše otázky. Prítomní budú:

  • zástupcovia školských internátov, aby vám odpovedali na otázky súvisiace s bývaním a životom na internáte,
  • riaditeľka Študijného fondu, n.o., ktorá vám predstaví program Pretestovanie pre uchádzačov o štúdium v BGMH
  • zástupcovia Združenia (ZRPŠ) pri BGMH, ktorí vám odpovedia z pohľadu a skúseností rodičov,
  • zástupcovia Alumni Sučany, ktorí vám porozprávajú o možnostiach ďalšieho štúdia na univerzitách a vysokých školách na Slovensku a v zahraničí.

  Dopoludnie s riaditeľom sa uskutoční v Robotníckom dome v Sučanoch (adresa Námestie SNP 120, približne 10 minút pešo od budovy gymnázia do centra obce smerom na námestie). Pre návštevníkov bude pripravené malé občerstvenie (káva, čaj, minerálna voda, suché pečivo).

   

                  Prihlasovanie bude ukončené 6. 11. 2017.  V prípade naplnenia kapacity pred termínom uzávierky prihlasovanie ukončíme skôr a o tejto skutočnosti sa dozviete na našom webovom sídle.

  Prihlásení účastníci budú zaradení do skupín. Všetky informácie z prihlasovacieho formulára dostanete na mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii.

  Ďakujeme, že ste si pozorne prečítali informácie a svojím zodpovedným prístupom pri vyplnení prihlasovacieho formulára nám pomôžete pripraviť DEŇ, z ktorého si odnesiete čo najviac informácií potrebných pre vaše rozhodnutie podať si vo februári 2018 prihlášku na štúdium práve na Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch.

  Tešíme sa na stretnutie

  organizačný tím

   

  Prihlasovací formulár    kliknite tu

 • Deň otvorených dverí v BGMH 23. novembra 2017

  22. 9. 2017

  Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium,

  aj v tomto školskom roku pripravujeme pre vás Deň otvorených dverí - Open Day v Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu

  23. novembra 2017 (štvrtok).

  Z organizačných dôvodov a s cieľom zabezpečiť plnohodnotný a nerušený program pre návštevníkov je účasť na Open Day  podmienená registráciou, ktorú spustíme po 15.októbri.

  Tešíme sa na stretnutie

  organizačný tím

 • Sučiansky debatný turnaj

  Debatnú sezónu 2017/2018 sme otvorili Sučianskym debatným turnajom, kde rezonovali názory na dvojakú kvalitu potravín v EÚ a dôležitosť európskeho kultúrneho dedičstva. Tento ročník turnaja prebehol v rámci projektu Euroscola, do ktorého sme sa po roku opäť zapojili. Bol prvou príležitosťou pre našich nových debatérov zmerať si sily. Kto zvíťazil? Tím DeJoBa v zložení Barbora Papíková, Jozef Vaňko a Denis Gero. Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme.

 • Spoznali sme ďalšiu z (ne)poznaných tvárí W. Shakespeara

  Niet  sporu o tom, že Skrotenie zlej ženy (uvádzané aj ako Skrotenie čertice) sa otvorene hlási k renesančnej bujarosti, k radostnému vyvádzaniu, k rozkoši fabulovať a vymýšľať, vyludzovať úsmev a radosť. Divadelný kritik V. Štefko  však uvádza: „Režisér najnovšieho uvedenia Skrotenia zlej ženy v Činohre Slovenského národného divadla, Peter Mikulík, sa rozhodol pre iný prístup a posunul poetiku tvorby  skôr k francúzskemu rokoku. Vytvoril inscenáciu uhladenú, solídnu i vkusnú, slovom peknoduchú a tiež pekne upratanú.“

  Napriek tomu mnohí študenti zostali zaskočení  scénami, ktoré už uhladenú bujarosť a vyvádzanie  sprostredkovali. Na tomto príklade vidíme, aké je dôležité neustále rozširovať vedomosti o svetovo známych autoroch, ktorí sú často vnímaní a škatuľkovaní do jedného žánru (napr. tragédie). Aj preto sme veľmi radi, že 45 žiakov našej školy mohlo priamou účasťou na divadelnom predstavení v SND v Bratislave spoznať ďalšiu z doteraz nepoznaných tvárí W. Shakespeara.

 • Historicky prví bronzoví absolventi Duke of Edinburgh

  V minulom školskom roku sa naša škola po prvýkrát zapojila do programu The Duke of Edinburgh´s International Award. Spomedzi desiatich účastníkov sa piatim – Dominike Cigánikovej, Michaelovi Dobrotovi, Kataríne Karásekovej, Dominike Kovačovičovej a Zuzane Nikodemovej - podarilo úspešne splniť všetky ciele bronzovej úrovne, a tak si dňa 18. septembra 2017 na Trenčianskom hrade slávnostne prevzali ocenenie. Cenu im odovzdal  veľvyslanec Spojeného kráľovstva Andrew Garth a Peter Irikovský.

  Oceneným srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov pri plnení cieľov striebornej úrovne.

 • Certifikát

 • Adaptačný program prvého ročníka

  8. 9. 2017

  ADAPTAČNÝ TÝŽDEŇ

  Tak a je to oficiálne – prváci sa úspešne adaptovali a po týždni plnom zážitkov sú pripravení vykročiť inou formou zábavy – formou učenia a vzdelávania sa. Adaptačný týždeň všetci prežili v zdraví, hoci sa to nezaobišlo bez otlakov a zodratých topánok. Náročný sa ukázal najmä výstup na chatu pod Magurou, ktorý preveril nielen pevnosť obuvi, ale aj schopnosť vzájomne si pomôcť a povzbudiť sa. Niektorí si pri chate zahrali šach, iní opekali jablká, banány či pizza rožky.

  Počas 4 dní sa taktiež spoznávali Sučany( teraz už všetci vedie aké čísla sú to na evanjelickom kostole), Martin( Múzeum Andreja Kmeťa sa niesol v znamení krochkania a smiechu) či areál školy. Prváci sa porozprávali s pánom riaditeľom, dvomi psychologičkami, zúčastnili debaty debatného krúžku a dozvedeli, že kluby čakajú len na nich. Veríme, že zvyšok roka sa bude niesť v podobnom radostnom duchu.

    

     

   

 • Oznam k elektronickej žiackej knižke.

  Vážení  rodičia!

  Na zvýšenie efektivity komunikácie so školou poskytuje EŽK možnosť osobitného prihlasovania pre žiakov a pre rodičov. Prostredníctvom mailovej adresy, ktorú ste uviedli do osobného listu dieťaťa počas zápisu na štúdium, Vám v priebehu prvého septembrového týždňa bude zaslané prihlasovacie meno a heslo. Rodičom žiakov tretieho až piateho ročníka  budú heslá zaslané až po podpísaní súhlasu plnoletého žiaka so zverejnením výchovno- vzdelávacích výsledkov rodičom. Na základe týchto údajov viete kedykoľvek a z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia pripojeného na internet získať okamžitý prehľad o známkach, dochádzke, poznámkach a oznámeniach súvisiacich s výchovno-vzdelávacími výsledkami Vášho dieťaťa, ktoré môžete napríklad podpisovať atď.

  V prípade nedoručenia mailu z akéhokoľvek dôvodu (zmena alebo neplatnosť mailovej adresy, spam... atď.) kontaktujte, prosím,  Mgr. V. Kampošovú, koordinátorku pre prácu s EŽK, na mailovej adrese: viera.kamposova@gbas.sk .

  Veríme, že aj takto prispejeme k efektívnejšej komunikácii medzi Vami a učiteľmi. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

   

 • Otvárame školský rok 2017/ 2018

      

  Milí žiaci,

   želáme  Vám  uspešný nový školský rok 2017/2018. Prajeme Vám veľa nových  vedomostí, poznatkov,   zážitkov a skúseností.

                                              vedenie školy, učitelia a  zamestnanci školy

   

   

   

 • GBASáci výletujú

  Koniec školského roka sa na všetkých školách už tradične nesie v duchu rôznych výletov. Ani naši druháci sa nedali zahanbiť a vybrali sa na turistickú prechádzku do Vlkolínca, kde poobdivovali malebné dreveničky. Z Vlkolínca prešli popri minizoo svižným krokom do Hrabova, kde si úspešne otestovali svoje schopnosti a odvahu      v lanovom parku Tarzánia. Bolo im super a už sa tešia na ďalší výlet o rok v júni.

      

 • Projekt Create & Control má za sebou prvý rok fungovania

  V stredu, 28. 6. bol na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave slávnostne zavŕšený prvý rok fungovania projektu Create & Control, ktorý založili a vedú dve naše  študentky, Michaela Knošková a Adriána Repáňová. Stredoškoláci v ňom vedú vlastnú fiktívnu krajinu a riešia zadané úlohy, počas celého roka sa taktiež zúčastňujú Žilinských summitov, kde riešia dané problémy a učia sa riadeniu vlastného štátu. Projekt vedie mladých ľudí k tomu, aby získali praktické skúsenosti s fungovaním štátu a jeho inštitúcií a naučili sa komunikovať o verejných veciach. Nad projektom prevzal záštitu slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH,EĽS), ktorý úspešným tímom odovzdal vecné ceny a víťazov pozval na návštevu sídla Európskeho parlamentu v Štrasburgu.  Do prvého ročníka projektu Create & Control sa zapojilo celkovo 85 študentov z celého Slovenska, ktorí vytvorili 10 krajín. Zvíťazila vláda fiktívnej krajiny Asfar s číslom 8 z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch.

  Gratulujeme !

   

 • Viedeň

  Tento rok nám  Viedeň otvorila aj svoju  letnú náruč a umožnila nám obdivovať krásy jej zámkov, fontán, rozkvitnutých záhrad. V rámci exkurzie nám dopriala aj    pohľad  na kvalitné umenie  a technické výdobytky doby.

   

      

 • Ústna maturitná skúška žiakov 4-tého ročníka

   Prázdniny si treba zaslúžiť -  napríklad skvelou  odpoveďou  pri maturitnej skúške  zo slovenského a anglického jazyka.

  Všetkým maturantom prajeme  veľa šťastia.

 • Najlepší žiaci v Žilinskej župe

  Gratulujeme Katke  Kandríkovej a Jurajovi Michalecovi

    

 • Pomáhame druhým

   

  Študenti BGMH Sučany- členovia krúžku na BGMH s názvom Pomáhame druhý vyzbierali pre Unicef  sumu 555,15€ v priestoroch BGMH Sučany a v meste Martin a Sučany. Počas tejto zbierky boli 2 koordinátorky: Michaela Knošková a Adriána Repáňová a 15 dobrovoľníkov: Adela Dujsíková, Monika Sereková, Michal Pati, Linda Lomenčíková, Anna Žaloudeková, Ida Ďurčová, Miloš Mičík, Katarína Karáseková, Terézia Jakubíková, Alexandra Danková, Daniela Malatincová, Simona Priebojová, Aneta Griačová, Kvetoslava Družkovská, Simona Kovaľová a Terézia Kakošová.

  Všetkým menovaným ako aj darcom finančného príspevku ĎAKUJEME.

 • Ako postaviť úspešnú školu

  Úspešná škola je ako vývar: Asi nebude chutiť, ak tam nedáte soľ, alebo ak jej dáte priveľa...

  Celý rozhovor  s  riaditeľom  našej školy - pánom  Vasilom Dorovským pre  spoločnosť Eductech, - neziskovú organizáciu, ktorá sa zameriava na vzdelávanie, výchovu a tvorbu hodnôt si môžete  prečíťa po kliknutí na nasledujúci link: http://www.eductech.sk/novinky/gbas/

 • Dni Milana Hodžu - výstup na Malý Kriváň 

  Dňa 23.6. 2017 sa uskutočnil alternatívny výchovno-vzdelávací program spojený s výstupom na malofatranský Malý Kriváň  organizovaný obcou Sučany pri príležitosti dní Milana Hodžu.

   

 • VYHODNOTENIE SÚŤAŽE HODŽOVA ESEJ 2017

  22. 6. 2017

  Vyhodnotenie 13. ročníka literárnej súťaže Hodžova esej 2017

   

  1.miesto          Lucia Magáthová      (Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany)

  2.miesto          Ema Šlesarová         (Stredná zdravotnícka škola, Trnava)

  3.miesto          Klára Deketová         (Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany)

   

  Cena starostu obce Sučany  

  Nora Mlynáriková (Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany)

  Cena riaditeľa Ústavu politických vied SAV v Bratislave          

  Jakub Mazúr   (Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza)

  Cena mesta Martin

  Aneta Uherčíková (Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany)

    

 • Garden Party -2017

  Ďakujeme  všetkým, ktorí prišli na našu záhradnú slávnosť a   prispeli svojou  dobrou náladou k skvelej atmosfére.

    

    

  viac foto  vo fotoalbbume Záhradná slávnosť

strana:

Novinky

Kontakt

 • Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
  Komenského 215 Sučany
 • +421 43 4 293 474

  RNDr. Vasil Dorovský
  riaditeľ školy
  0910 945 956

  RNDr. Ľubica Bošanská
  zástupkyňa
  0911 348 411

  Ing. Martina Lojdová
  zastupkyňa pre TEČ
  0911 348 415


  sekretariát riaditeľa školy
  0911 348 424Fotogaléria